คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบพิรุธสนามกีฬา จ.สระแก้ว ตอนที่ 3

วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

พบพิรุธงานไม่มีคุณภาพ มีปริมาณน้อยกว่าเงินที่เบิกการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบโดยศูนย์สร้างทางลำปาง ตามข้อตกลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.จ้างกรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดต่างๆ และศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติ

งานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว มี 6 รายการ ค่าจ้างกว่า 161 ล้านบาท เบิกเงินไปแล้ว เหลือเพียง 700,000 บาท โดยสระว่ายน้ำ 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ 1,500 ที่นั่ง ค่าก่อสร้าง 107 ล้านบาท ใช้แบบของ กกท.เหมือนสระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ แต่ไม่ติดตั้งสกอร์บอร์ด 6.5 ล้านบาท ทั้งที่ทำที่ติดตั้งไว้แล้ว รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง บอกว่า เพราะได้รับงบน้อยกว่า 7,000,000 บาท

สระว่ายน้ำที่นี่ มีรางระบายน้ำเฉพาะที่ขอบสระ แต่ที่ทางเดินกลับไม่มี โครงหลังคาก็ไม่มีน็อตยึดติดกับเสา ขณะที่ทางลาดคนพิการ และบ่อเก็บน้ำก่อสร้างผิดจุด

ส่วนบ่อพักน้ำเสียตามแบบมี 14 บ่อ ตรวจพบเพียง 4 บ่อ ขณะที่งานถมหินคลุกชั้นใต้ดินไม่ได้ทำ แต่เบิกค่าจ้าง 500,000 บาทไปแล้ว

ที่ผิดปกติอย่างมาก คืองานระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับไปใช้ในสระน้ำ สตง.พบหลักฐานเบิกค่าจ้าง 22 ล้านบาท เอกชนนำอุปกรณ์มาติดตั้งแล้วแต่รื้อออกไป โดยรองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ชี้แจงว่า เป็นเรื่องทางเทคนิคจะรีบแก้ไข

สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ยังไม่ส่งมอบงาน  รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างลำปาง ขออย่างเพิ่งด่วนสรุป แต่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ควรเปรียบเทียบงานก่อสร้างสนามกีฬาอื่นด้วย

ความล่าช้างานก่อสร้างสนามกีฬาที่เกิดขึ้น ศูนย์สร้างทางลำปาง จึงใช้วิธีทำสัญญาจ้างงานเอกชน ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง หรือ e-Bidding (อีบิดดิ้ง)

บทสรุปเบื้องต้นที่ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจพบจากงานก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลงนี้คือ จ้างเอกชนทำงานแทน ลดขนาดวัสดุ งานไม่มีคุณภาพ ศูนย์สร้างทางลำปางทำหลักฐานเบิกงบจาก กกท.ค่าซื้อวัสดุและค่าจ้างแรงงานมีจำนวนมากกว่างานที่ทำ จึงไม่มีสนามกีฬาเสร็จทันกำหนด โดยไม่มีค่าปรับ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 สระแก้ว