สถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา วันนี้เพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 28 พ.ค. 2560 เวลา 10:34 น.

Views

วันนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่าน อ.เมือง จ.ชัยนาท  เหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 13 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.12 เมตร(รทก)   เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำท้ายเขื่อน 677 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เท่ากับเมื่อวาน ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา อยู่ที่ 10.30 เมตร(รทก)

ขณะที่ปริมาณน้ำส่งเข้าระบบชลประทานเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ที่ประตูระบายน้ำคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง, ประตูระบายน้ำพลเทพ,  ประตูระบายน้ำบรมธาตุ  มีปริมาณรวมกัน 130  ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลดลงจากเมื่อวาน 30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

ส่วนน้ำที่ส่งเข้าระบบชลประทาน ฝั่งตะวันออก ที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ ,ประตูระบายน้ำมหาราช  มีปริมาณรวมกัน  174  ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลดลงจากเมื่อวาน 18 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

Tag : ระดับน้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท