คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบ 2 โครงการที่ปทุมธานีและประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลา 07:16 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง วันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบ 2 โครงการ 2 จังหวัด โดยที่จังหวัดปทุมธานี ประชาชนร้องตรวจอาคารเทศบาลเมืองบางคูวัด เหตุใดใช้งานเพียงชั้นเดียว และที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่า สตง.ตรวจสารเคมีกองทิ้ง ไม่นำไปใช้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ อาคารเทศบาลเมืองบางคูวัด สตง กองสารเคมี