คอลัมน์หมายเลข 7 : พบยาปราบศัตรูพืชทิ้งที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 1

วันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ความเห็นนี้ระหว่างประชุมร่วมกับ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภาค 12 ได้รับร้องเรียน กรณีปีงบประมาณ 2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอทับสะแก เป็นเขตภัยพิบัติหนอนหัวดำระบาดกัดกินต้นมะพร้าว จึงจัดซื้อสาร BT เพื่อแจกให้ชาวบ้านทั้ง 2 อำเภอ ใช้กำจัดหนอนหัวดำ

จัดซื้อสาร BT ให้อำเภอเมือง มูลค่ากว่า 32.8 ล้านบาท แต่เก็บไว้ที่หอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และจัดซื้อให้อำเภอทับสะแก มูลค่ากว่า 24.7 ล้านบาท แต่เก็บไว้ที่ศาลาข้างเมรุร้าง วัดนาหูกวาง ถึงปัจจุบันนานกว่า 5 ปี เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ตรวจรับสาร BT เพราะไม่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร จึงไม่จ่ายเงินและแจ้งให้เอกชนคู่สัญญานำสาร BT กลับไป แต่ไม่เป็นผล จึงบอกเลิกสัญญา กระทั่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

ภาระจัดเก็บสาร BT ซึ่งหมดอายุภายใน 1 ปี ทำให้อาคาร 2 แห่งนี้ ไม่ได้ใช้งาน ผู้ว่า สตง. จึงเห็นว่า เมื่อเอกชนไม่นำสาร BT กลับไป หน่วยงานราชการมีสิทธินำไปทำลายได้

นอกจากนี้ ผู้ว่า สตง. ยังพบข้อพิรุธเกี่ยวกับข้อความบนฉลากขวดสาร BT ดังกล่าวด้วย

ปัญหานี้โครงการนี้หากแก้ไขไม่ได้ด้วยวิธีปกติ ผู้ว่า สตง. มีแนวทางอย่างไรติดตามได้ตอนต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7