กระทรวงการคลัง ชวนผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เวลา 08:12 น.

Views

กระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือผู้ใช้พร้อมเพย์ นำเลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีธนาคาร เพื่อรับสวัสดิการหรือการเบิกจ่ายเงินกับภาครัฐ พร้อมมีแนวคิดให้นักศึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท

หลังก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ออกมาชักชวนให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อลดค่าธรรเนียมการโอนเงิน และเพื่อความสะดวกต่อการใช้จ่าย ตามนโยบาย National E-Payment

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน National E-Payment โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้ธนาคารต่างๆ เชิญชวนลูกค้าที่ใช้พร้อมเพย์ หรือจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ ควรนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาผูกกับบัญชีเงินฝากด้วย เพื่อความสะดวกในการรับสวัสดิการ หรือการเบิกจ่ายเงินกับภาครัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารอาจใช้วิธีเชิญชวนหลายรูปแบบ เช่น การโทรศัพท์ หรือส่งจดหมายเชิญชวน แต่จะไม่ใช่การบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะการนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนมาผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ ต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น

สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 14 ล้านคน ล่าสุด กระทรวงการคลังได้ส่งรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบคุณสมบัติ และพบว่ายังต้องแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมกว่า 40,000 ราย และต้องตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินโดย กรมสรรพากร กรมที่ดิน และธนาคาร โดยกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท ซึ่งเป็นเกณฑ์กำหนดความยากจน กลุ่มนี้จะได้รับการดูแลสวัสดิการเป็นหลัก โดยการกำหนดแนวทางให้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถหารายได้ได้หรือสร้างรายได้เพิ่ม แล้วจึงได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายเดือน ตามสัดส่วนรายได้ของแต่ละคน แต่จะไม่ให้เงินเปล่า ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงการคลังมีแนวคิดจะให้นักศึกษาประมาณ 60,000 คน กระจายลงพื้นที่ตรวจสอบว่าผู้มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท ได้ยื่นแสดงรายรับรายจ่ายตามจริงหรือไม่ แล้วรายงานกลับมาให้กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจ่ายสวัสดิการให้ถึงมือผู้มีรายได้น้อยตัวจริง ส่วนนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

Tag : กระทรวงการคลัง ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน พร้อมเพย์ ผู้มีรายได้น้อย