จับได้ไล่ทัน : เปิดบริการพิสูจน์หาความจริง

วันที่ 1 มิ.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

บริการแรกที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเปิดให้บริการ คือการตรวจ DNA หาความสัมพันธ์ทางสายเลือด บริการนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 - 6,000 บาท ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 10 - 20 วัน

บริการต่อมาคือ การตรวจเอกสาร มีทั้งการตรวจลายมือชื่อในเอกสาร หมึก กระดาษ ตรวจหาการแก้ไขปลอมแปลง หรือจะดูตำหนิในเอกสารป้องกันการปลอมแปลงอย่างธนบัตร และพาสปอร์ต โดยใช้วิธีการส่องด้วยแว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ มีค่าใช่จ่ายประมาณ  1,000 - 50,000 บาท ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1 เดือน แต่หากมีเอกสารจำนวนมาก ก็อาจต้องใช้เวลานานกว่านั้น

บริการสุดท้ายคือ การตรวจสอบหาสารเสพติดจากเส้นผม สามารถตรวจได้ว่าเจ้าของเส้นผมมีการเสพสารเสพติดหรือไม่ และตรวจหาสารเสพติดได้มากถึง 23 ชนิด ตรวจย้อนหลังได้ตามความยาวของตัวอย่างเส้นผมที่เก็บได้ โดย 1 เซนติเมตรเท่ากับ 1 เดือน ต่อให้ย้อมโกรกกัดสีก็ตรวจได้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท ใช้เวลาตรวจประมาณ 1 เดือน ถือว่าถูกกว่าของเอกชนมาก


Facebook : จับได้ ไล่ทัน

Tag : จับได้ไล่ทัน จับได้ ไล่ทัน