คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลสอบเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน วัดดอนหวาย

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

บทสนทนาช่วงหนึ่งหลังผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางระทึก ชี้แจงจุดที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจพบงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาอยู่นอกเหนือค่างาน โดยผู้รับจ้าง ก่อสร้างให้ตลอดความยาวเขื่อน 68 เมตร แต่คิดค่างานแค่ 60 เมตร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 สตง. จึงให้ตรวจสอบอีกจุด แต่ผลก็ไม่ต่างกัน

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดดอนหวาย ความยาว 60 เมตร ค่าจ้าง  2,364,000 บาท อำเภอสามพราน ทำสัญญาจ้างเอกชน ตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ตรวจรับงานวันที่ 13 ตุลาคม จากนั้นเปิดใช้งาน 4 เดือน เขื่อนเสียหาย เผยให้เห็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ตรงตามสัญญา
 
มีรายงานว่าอำเภอสามพราน สรุปสาเหตุมาจากปัจจัยเรื่องการออกแบบ, งานก่อสร้างและการใช้งาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งอำเภอสามพราน สอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูลทางวิศวกรรมที่ สตง.ตรวจพบ

ขณะเดียวกันยังไม่ทิ้งปัจจัยเรื่องการบรรทุกน้ำหนักหลังเขื่อนมากเกินไป จากการนำเครนมาย้ายองค์เจ้าแม่กวนอิม ให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7