ทำเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จ.นครราชสีมา

วันที่ 4 มิ.ย. 2560 เวลา 02:30 น.

Views

นายสายชล วงษ์ทา อายุ 58 ปี ประธานชุมชนทุ่งสว่าง ตำบลหัวทะเลอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้สาธิตเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายแบบมือถือ ซึ่งได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เพื่อใช้แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน จนเป็นผลทำให้ชุมชนทุ่งสว่าง ปลอดจากไข้เลือดออกมานานกว่า 2 ปีแล้ว โดยเครื่องพ่นควันกำจัดยุงลายแบบมือถือนี้ มีต้นทุนการผลิตถูกมาก เพียงเครื่องละ 900 บาท แต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าเครื่องพ่นยุงลายขนาดใหญ่ ที่หน่วยงานต่างๆ ซื้อมาใช้ทั่วไป ซึ่งมีราคาสูงถึง 80,000 บาท

ลุงสายชล บอกว่า ด้วยความที่เป็นช่างเชื่อมโลหะอยู่แล้ว จึงนึกสนุกทดลองทำเครื่องพ่นควันกำจัดยุงลายขนาดเล็กดูบ้าง โดยประยุกต์แนวคิดจากอินเทอร์เน็ตมาทำแบบไทยๆ โดยเริ่มจากการนำเหล็กเส้นมาเชื่อมให้กลายเป็นโครงสำหรับตั้งกระบอกพ่นสารเคมี และกระป๋องก็าซ จากนั้นก็จะนำลวดทองแดงมาม้วนเป็นขดรอบเหล็กเส้น เพื่อเป็นฉนวนความร้อน ต่อสายยางสำหรับปล่อยสารเคมีเข้าลวดทองแดง ไปสู่ปลายกระบอกท่อ และใช้หัวติดก็าซเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนกับขดลวดทองแดง ส่วนการทำงานนั้นก็จะอัดแรงลมจากกระบอกพ่นสารเคมี ผ่านสายยางไปสู่บริเวณขดลวดทองแดงซึ่งอยู่ในท่อโลหะ แล้วใช้ความร้อนจากก็าซที่เผาไหม้ขดลวดทองแดง ทำให้เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้กลายเป็นควัน ก็พร้อมที่จะพ่นฆ่ายุงลายได้