ผลิตเครื่องดนตรีอีสานส่งออก จ.นครพนม

วันที่ 4 มิ.ย. 2560 เวลา 02:30 น.

Views

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รวม 3 หมู่บ้าน ประมาณ 300 ครัวเรือน ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของไทยที่มีการสืบสานนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านทำเครื่องดนตรีอีสาน พิณ แคน โหวด ส่งขายสร้างรายได้มานานกว่า 40 ปี โดยเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งของทุกปี ชาวบ้าน จะมีการสั่งซื้อไม้ไผ่ลูกแคน มาจากประเทศลาว เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประดิษฐ์แคนกับโหวดส่งขายในช่วงหน้าแล้งไปจนถึงฤดูกาลทำนาปี ช่วงฤดูฝน บางรายขยัน มีการสต็อกวัตถุดิบ ทำให้สามารถผลิตขายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการผลิตแคน เป็นหลักที่สร้างรายได้มหาศาล ทำให้ทุกปีชาวบ้านตำบลท่าเรือมีเงินหมุนเวียนสะพัดจากการผลิตเครื่องดนตรีอีสาน ส่งออกขายปีละกว่า 100 ล้านบาท สร้างรายได้ในครัวเรือน เดือนละ 20,000 – 30,000 บาท