เหยี่ยวข่าว 7 สี : การบริหารจัดการน้ำในช่วงเริ่มต้นฤดูฝน

วันที่ 3 มิ.ย. 2560 เวลา 22:44 น.

Views

สถานการณ์น้ำในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนปีนี้ มีทิศทางที่ดี มีน้ำไหลเข้าเขื่อนหลักเป็นที่น่าพอใจ แม้จะรู้สึกว่า ฝนมาตรงเวลา และเริ่มต้นตกหนักกว่าทุกปี

“เหยี่ยวข่าว 7 สี” บินไปสำรวจปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนมาได้ 19 วัน โดยเขื่อนภูมิพลในช่วงนี้ของปีที่แล้ว ยังไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเลย แต่ปีนี้มีน้ำไหลเข้าแล้วกว่า 17 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนสิริกิติ์ปีที่แล้วมีน้ำไหลเข้าในช่วงนี้เกือบ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปีนี้เพิ่งมีน้ำไหลเข้ากว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปีนี้แล้วปีที่แล้วในช่วงนี้มีน้ำไหลเข้ากว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปีนี้มีน้ำไหลเข้าในปริมาณใกล้เคียงกัน ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปีที่แล้วในช่วงนี้มีน้ำไหลเข้า กว่า 3 ล้านลูกบากศก์ลูกบาศก์เมตร ส่วนปีนี้มีน้ำไหลเข้าแล้วถึงกว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท แม้จากภาพจะรู้สึกว่ามีปริมาณน้ำมาก จากฝนที่ตกหนัก ในช่วงที่ผ่านมา เพราะอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ่-ลานีญ่า จะทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ปริมาณฝนในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย จากนั้นจะทิ้งช่วงไประยะหนึ่ง ก่อนจะกลับมามีฝนตกอีก

แต่กรมชลประทาน ยืนยันว่า การบริหารจัดการน้ำยังเป็นไปตามแผน และมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ ไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่ หรือเมื่อหมดฤดูฝนไปแล้ว ฤดูแล้งก็จะมีน้ำเพียงพอ ไม่ต้องลุ้นว่าจะผ่านวิกฤติภัยแล้งไปได้หรือไม่อย่าง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่ พื้นที่ทำการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นาข้าวเขียวขจี เพราะได้รับน้ำอย่างเพียงพอ และมีการประสานความร่วมมือกับชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาไว้แล้ว หากจำเป็นต้องผันน้ำหลากเข้าพื้นที่รับน้ำ

ทำให้สามารถสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ว่าระดับน้ำยังอยู่ระดับต่ำกว่าตลิ่ง และสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี