เหยี่ยวข่าว 7 สี : ทางออกชุมชนคุ้ยขยะ จ.ลำพูน

วันที่ 4 มิ.ย. 2560 เวลา 22:16 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ตรวจสอบสภาพโรงคัดแยกขยะของเทศบาลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โดยอาศัยการคัดแยกขยะของเทศบาล จนถูกเรียกว่า ชุมชนคุ้ยขยะ

ย้อนกลับไปเกือบ 20 ปีที่แล้ว เดิมพวกเขาเป็นคนงานบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะให้กับ อบต.บ้านกลางเดิม ก่อนจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นเทศบาลบ้านกลางในปัจจุบัน ทั้งหมดมากจาก จังหวัดพิจิตร ทำงานให้บริษัทคัดแยกขยะได้ไม่กี่ปี หมดสัญญาจ้าง บริษัทย้ายออก แต่พวกเขาไม่มีที่ไป จะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดพิจิตร ก็มีลู่ทางทำมาหากิน จึงตัดสินใจยึดอาชีพคุ้ยกองขยะที่นี่ต่อ โดยอาศัยพื้นที่โรงคัดแยกขยะ เป็นแหล่งหากินเลี้ยงครอบครัว บางส่วนอาศัยกินนอน อยู่ภายในรั้วโรงคัดแยกขยะแห่งนี้ บางส่วนสร้างเพิงพัก อยู่ละแวกใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน

แต่ละวัน รถขยะของเทศบาลจะนำขยะมาเท พักรอการคัดแยกที่นี่ นั่นจึงเป็นช่วงเวลาทองสำหรับพ่อแม่ ส่วนเด็กๆ ยังเล่นสนุกสนานตามประสา

จากเดิมไม่กี่ครอบครัวก็เพิ่มจำนวนประชากรเรื่อยมา ปัจจุบันมีทั้งหมด 19 ครอบครัว รวม 67 คน เหตุผลที่ทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ที่นี่ เพราะเป็นประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายพูดถุง โดยเฉพาะผลกระทบด้านต่างๆ หากปล่อยไว้ รวมถึงอนาคตของพวกเขาเหล่านี้ด้วย

ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ โดยเริ่มเข้ามาจัดระเบียบ ด้านที่อยู่อาศัย สร้างบ้านพักใหม่ แทนเพิ่งพักเก่า ผุพัง แทนที่จะผลักดันออกนอกพื้นที่กลายเป็นภาระสังคม โดยมีข้อตกลงร่วมกัน เช่น ข้อห้ามเรื่องยาเสพติด การพนัน และการจำกัดบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่เพิ่ม ส่วนเด็กๆ ที่เหลือต้องเข้าสู่กระบวนการศึกษา มีระบบสวัสดิการ พ่อแม่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนที่หลายฝ่ายกังวล เรื่องปัญหาและผลกระทบตามมา เช่นการใช้เป็นพื้นที่สร้างบ่อฝังกลบขยะเพิ่มในอนาคต หรือไม่ มีคำยืนยันเรื่องนี้

หากทำสำเร็จ นี่อาจจะเป็นต้นแบบการจัดการชุมชน ให้กับอีกหลายพื้นที่

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี