คอลัมน์หมาย 7 : ตรวจประปาสาขาสตึก ติดไม้หวงห้าม ตอนที่ 1

วันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 11:28 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข  7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง ประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างประปาสาขาสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วงเงินกว่า 250 ล้านบาท

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. มหาสารคาม และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าบริเวณที่ผู้รับจ้างก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา ไม่ใช่พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน

ช่างคุมงาน ชี้แจงต้องย้ายพื้นที่ก่อสร้าง เพราะติดไม้หวงห้าม

น่าสังเกตว่าพื้นที่ก่อสร้างโครงการนี้อยู่ภายในที่ทำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก โดยจุดใหม่ห่างจากจุดก่อสร้างในสัญญาประมาณ 20 เมตร อีกทั้งการย้ายจุดก็ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบ แต่เหตุใดการประปาส่วนภูมิภาค จึงไม่ทราบปัญหาไม้หวงห้ามและย้ายจุดก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนสำรวจออกแบบ แต่มาแก้ไขปัญหาหลังผูกพันสัญญา

โครงการนี้มีการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา 2 แห่ง คือ สถานีผลิตน้ำประปา สาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีผลิตน้ำประปา สาขาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยจุดที่พบปัญหาอยู่ที่ประปา สาขาสตึก ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคขณะนั้นทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา กำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แจกจ่ายในพื้นที่อำเภอสตึก อีกครึ่งหนึ่งส่งไปอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ผู้คุมงานพบปัญหาไม้หวงห้าม จำนวน 60 ต้น ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ทั้งหมด จึงให้ผู้รับจ้างวางแนวท่อส่งน้ำระยะทาง 22 กิโลเมตร จากอำเภอสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย ขณะนี้งานเกือบสมบูรณ์ 100% แต่ยังไม่สามารถก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาได้ ก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำทั้งระบบ..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7