คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจประปาสตึก ติดไม้หวงห้าม ตอนที่ 2

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการก่อสร้างปรับปรุง ขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก-พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วงเงินกว่า 250 ล้านบาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบปัญหางานก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาสาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีการอนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานในพื้นที่ใหม่ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 20 เมตร เพื่อเลี่ยงไม้หวงห้าม ทั้งที่ยังไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ทั้งนี้ ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค เพิ่งจะลงนามแก้ไขสัญญา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 28 พฤษภาคม ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้างอีก 360 วัน

เช่น โรงสูบน้ำแรงต่ำ ค่าก่อสร้างกว่า 12 ล้านบาท ถูกปรับลดเป็นแพสูบน้ำดิบแบบชั่วคราว เหลือค่างาน 9 ล้านบาท สืบเนื่องจากกรมชลประทานทำสัญญาก่อสร้างฝายในภายหลัง

และยังยกเลิกงานติดตั้งระบบกันซึมบนฝาถังน้ำใส วงเงินกว่า 900,000 บาท เป็นงานขัดมันพื้นฝาถังพร้อมขีดร่องกันแตกร้าวแทน น่าสังเกตว่า เมื่อปรับลดงานให้อยู่ในวงเงินสัญญาจ้าง ก็ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปา สตง. อยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณงานเพิ่มจากการย้ายจุดก่อสร้าง ทั้งค่าบดอัดดิน ค่าขนย้ายดิน ตลอดจนงานวางแนวท่อที่ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้นกว่า 5,000,000 บาท และงานที่ปรับลดไปกว่า 5,000,000 บาทนี้ แท้จริงแล้วเป็นงานที่เกินความจำเป็นหรือไม่

สถานีผลิตน้ำประปาสาขาสตึก กำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง แบ่งใช้ในพื้นที่และส่งไปอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ครึ่งหนึ่ง งานก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนฐานราก ส่วนสถานีผลิตน้ำประปา สาขาวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ที่อยู่ในสัญญาเดียวกัน กำลังการผลิต 100 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง คืบหน้าแล้ว 80 % หากก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทันที

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ประปาสตึก