คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจพิพิธภัณฑ์ปลาบึกใช้งานไม่คุ้มค่า จ.เชียงราย

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อติดตามการใช้งานโครงการพิพิธภัณฑ์ปลาบึกและปลาน้ำจืด หลังจากเคยตรวจในปี 2555 ตามข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า โครงการนี้ไม่เคยเปิดใช้งานนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จปี 2547 ทิ้งร้างไว้จนสิ่งก่อสร้างต่างๆ พังเสียหาย ไม่ต่างจากสภาพในปัจจุบันนี้

ย้อนกลับไปปี 2545 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ปลาบึกและปลาน้ำจืด ใช้งบกว่า 9,700,000 บาท แล้วเสร็จปี 2547 แต่ไม่เปิดใช้งานทั้งที่ต้องการให้เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง หลังช่วยสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน

โครงการนี้มีการก่อสร้างอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว และบรรยายความรู้เกี่ยวกับปลาและการจับปลา อาคารแสดงปลาบึก ร้านค้า ศาลาที่พักนักท่องเที่ยว โดยก่อสร้างตามลักษณะความลาดชันของพื้นที่ ด้านนอกเป็นสนามหญ้า สนามเด็กเล่น รูปปั้นปลาบึกและลานน้ำพุ โดยช่วงปี 2555 ที่คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง.ไปตรวจสอบ พบว่าไม่เปิดใช้งาน สิ่งก่อสร้างต่างๆ ทรุดโทรมพังเสียหาย ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของชี้แจงว่า โครงการนี้ถูกสมาชิกเทศบาลและชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านเกี่ยวกับคุณภาพงานก่อสร้าง รวมทั้งถูกร้องเรียนความโปร่งใส โดย สตง.ตรวจพบการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ทำให้รัฐเสียหายกว่า 1.4 ล้านบาท ผู้บริหารเทศบาลจึงไม่เปิดใช้งานพิพิธภัณฑ์ปลาบึก

แต่จากการขยายผลของ สตง.เชียงราย พบว่าเทศบาลใช้จ่ายเงินแผ่นดินอีกกว่า 3.4 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างเพิ่มและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้ใช้ได้ตามแผนงาน จากนั้นเทศบาลให้เอกชนบริหารงานพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แทน ทำสัญญาเช่าเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2562 จ่ายค่าเช่าเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน โดยเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

รวมแล้วโครงการนี้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วกว่า 13 ล้านบาท แต่การใช้ประโยชน์กลับไม่คุ้มค่า

ล่าสุด เอกชนแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว ขณะนี้ปิดให้บริการแล้ว

ความเสียหายจากโครงการนี้ ขณะนี้ สตง.กำลังขยายผลหาผู้รับผิดชอบให้ชดใช้ คืนเงินแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7