ชาวสวนยางให้เวลาการยางแห่งประเทศไทย 10 วัน แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 16:32 น.

Views

ตัวแทนจากสมาคมชาวสวนยางพารา 9 สมาคม นำโดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้องให้การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำภายใน  10 วัน เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดูเปิดกรีด อีกทั้งมีฝนตกชุก ปริมาณยางออกสู่ตลาดยังไม่มากนัก แต่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคารับซื้อยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 56.7 บาท ขณะที่เมื่อวัน 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา สูงถึงกิโลกรัมละ 70.27 บาท

ทั้งนี้ ปัญหาที่ทำให้ราคายางตกต่ำ เชื่อว่าเกิดจากการที่นักวิชาการของ กยท.ได้ออกมาเสนอข่าวเกี่ยวกับการใช้กรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) และกรดฟอร์มิก (Formic acid) ในการผลิตยางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วย ทำให้ยางไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้ราคารับซื้อลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการบริหารงานของ กยท.ที่ผ่านมาไม่มีความโปร่งใส และพยายามกีดกันไม่ให้ผู้แทนชาวสวนยางเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งภายใน 10 วันนี้ หากยังไม่สามารถทำให้ราคายางขยับสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่กิโลกรัมละ 65 บาทได้ จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ เพื่อขอให้ทบทวนการทำงานของ กยท. พร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเอง

Tag : ราคายางตก