สั่งศุลกากรและสรรพากร หาทางเก็บภาษีให้ได้ตามเป้า

วันที่ 10 มิ.ย. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

กระทรวงการคลัง สั่งให้กรมศุลกากรและกรมสรรพากร ไปหามาตรการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย หลังพบว่าช่วง 8 เดือนแรก สามารถเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงารคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมศุลกากรและกรมสรรพากร ไปทบทวนมาตรการจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ โดยเฉพาะมาตรการดึงให้ประชาชน และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีให้ได้ทุกราย หลังจากพบว่า ผลการจัดเก็บภาษีในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกรมศุลกากรสามารถจัดเก็บรายได้ได้ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 10,000 ล้านบาท และกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 40,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังไม่ใช่มาตรการสำคัญที่จะใช้ เพื่อช่วยในการเพิ่มการจัดเก็บรายได้ของรัฐในขณะนี้ ส่วนมาตรการเร่งจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการออนไลน์ กรมสรรพากรจะเสนอแนวทางมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการค้าออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซ รายใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากขึ้น ส่วนผู้ประกอบการค้าออนไลน์รายย่อยของไทยเกือบทั้งหมด ได้เข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้องตามกฏหมายแล้ว

Tag : เก็บภาษี กระทรวงการคลัง มาตรการจัดเก็บภาษี