คอลัมน์หมายเลข 7 : พบโครงการเส้นทางธรรมชาติทิ้งร้าง ตอนที่ 1

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 11:35 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตอกย้ำถึงความเสียหายโครงการนี้ ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขยายผลตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 และคอลัมน์หมายเลข 7 วันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยปลัดอำเภอเชียงของ และตัวแทนเอกชนคู่สัญญาร่วมกันฟังและคอยชี้แจงข้อมูล

การจัดทำโครงการนี้แยกเป็น 3 สัญญา ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมกว่า 33 ล้านบาท โดยสัญญาแรก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง ก่อสร้างน้ำพุ อาคารปลาบึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่ หรือ Landmark รวมทั้งอาคารจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก งบประมาณ 20 ล้านบาท ทำสัญญาจ้างเอกชน เริ่มสัญญา 31 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุด 15 พฤศจิกายน 2557     
     
ผู้ว่า สตง.ยังอธิบายข้อพิรุธที่มาของเอกชนคู่สัญญา และคุณภาพงานก่อสร้าง

ส่วนการตรวจสอบด้านในและจุดชมวิวของอาคารปลาบึก พบว่าพังเสียหายหลายจุด รวมทั้งอควาเรียมที่อยู่ใต้อาคาร น่าสังเกตว่าอาคารหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งผู้รับจ้างบอกว่าสัญญาจ้างไม่มีงานส่วนนี้  

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้หมดสัญญารับประกันผลงาน 2 ปีแล้ว