Green Report : ปลูกดาวเรืองช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 เวลา 11:35 น.

Views

ข้อมูลล่าสุดจากกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า ทั่วประเทศไทยมีไร่ดาวเรืองจำนวน 5,511 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่จังหวัดสุโขทัย, ตาก และประจวบคีรีขันธ์ โดยปลูกเพื่อการค้าขาย เป็นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม โดยเฉพาะดอกสีเหลือง สีเหลืองทอง และสีเหลืองอมส้ม

นอกจากความสวยงามของดอกดาวเรืองแล้ว งานวิจัยยังพบว่าการปลูกดาวเรือง มีประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม เพราะว่ารากของดาวเรืองมีสารที่ช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้

ขณะที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำแปลงสาธิตทดลอง พบว่าส่วนลำต้นของดาวเรืองมีสารที่มีกลิ่นฉุน เป็นกลิ่นที่แมลงไม่ชอบ โดยเฉพาะเพลี้ย แมลงหวี่ขาว หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อ และด้วงปีกแข็ง สารตัวนี้จึงช่วยไล่แมลงให้กับพืชชนิดอื่นๆ ได้

ส่วนวิธีปลูกดาวเรืองไล่ศัตรูพืชสามารถทำได้หลายวิธี โดยปลูกล้อมรอบแปลงพืชเศรษฐกิจ เช่น มะเขือเทศ พริก และกระเจี๊ยบเขียว หรือจะปลูกเป็น "พืชแซม" ตามร่องสวนผลไม้ รวมทั้งวิธีไถกลบดาวเรืองทั้งต้นลงไปในดิน ที่จะใช้ด้านการเกษตร ซึ่งวิธีเหล่านี้จะช่วยให้พืชชนิดต่างๆ ออกผลผลิตได้ดีขึ้น
              
นอกจากนี้ ข้อมูลทางวิชาการ เคยมีการศึกษาพบว่า ดาวเรืองมีคุณสมบัติดูดซับโลหะหนักอย่างสารหนู ที่ปนเปื้อนในดินได้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะทำการวิจัย ศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดอีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูปัญหาดินและสิ่งแวดล้อมต่อไป
              
ไม่ใช่แค่ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น คุณสมบัติหลายอย่างของดาวเรืองยังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องสำอาง ยารักษาโรค อาหารสัตว์ และที่คาดไม่ถึง สามารถปลูกเพื่อไล่ยุง โดยไม่พึ่งสารเคมีได้ด้วย

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report