ประชุม ครม.เตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 07:06 น.

Views

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จะพิจารณาหลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ทั้งมาตรการด้านสินเชื่อ และการขับเคลื่อนราคายางในตลาดโลก เพื่อขยับราคายางพาราให้สูงขึ้น ไปติดตามพร้อมวาระสำคัญอื่นๆ จากคุณณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล

Tag : ประชุม ครม ประชุมคณะรัฐมนตรี มาตรการช่วยชาวสวนยางพารา ยางพารา ราคายางพารา รถไฟทางคู่