คอลัมน์หมายเลข 7 : พบโครงการเส้นทางธรรมชาติทิ้งร้าง ตอนที่ 2

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบต่อจากเมื่อวานนี้ โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย รวม 3 สัญญาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จไม่เคยเปิดใช้งาน ปัจจุบันชำรุดพังเสียหาย

ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 และคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่าจัดทำโดยอำเภอเชียงของ ใช้งบจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยใช้วิธีพิเศษจ้างเอกชนรายเดียวกัน แยกเป็น 3 สัญญา ประกอบด้วย สัญญางานปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างอาคารปลาบึก หินน้ำพุและอาคารจำหน่ายสินค้า OTOP ค่าก่อสร้าง 20 ล้านบาท เริ่ม 31 กรกฎาคม ปี 2556 แล้วเสร็จ 15 พฤศจิกายน ปี 2557 แต่ไม่เคยเปิดใช้งาน ทั้งที่ต้องการให้เป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่ หรือ Landmark สิ่งปลูกสร้างจึงชำรุดพังเสียหาย ไม่คุ้มค่าเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้ว 

ส่วนอาคารจำหน่ายสินค้า OTOP มีสภาพเปิดโล่ง ไม่มีระบบไฟฟ้าและไม่เคยเปิดใช้งานเหมือนกับอาคารปลาบึก

ส่วนสัญญาที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ประกอบด้วยงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานแสดงกิจกรรมชาติพันธุ์ รูปปั้นปลาประติมากรรม

ค่าก่อสร้าง 3,715,000 บาท เริ่ม 31 กรกฎาคม ปี 2557 แล้วเสร็จ 24 กรกฎาคมปี 2558 ไม่เคยเปิดใช้งานเช่นกัน ปัจจุบันมีวัชพืชขึ้นเต็มพื้นที่

สำหรับเหตุผลที่โครงการนี้ใช้วิธีพิเศษจ้างเอกชน เพราะมีงานก่อสร้างที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การตรวจสอบโครงการดังกล่าวนี้ มีปลัดอำเภอเชียงของและตัวแทนบริษัทเชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาโครงการนี้ทั้ง 3 สัญญา ร่วมสังเกตการณ์และคอยชี้แจงข้อมูล

วันพรุ่งนี้ขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ สัญญาที่ 3 ค่าจ้างกว่า 9,500,000 บาท พร้อมบทสรุปการตรวจสอบจากผู้ว่า สตง.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7