คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ 4 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการในการรักษาราคายางพารา ประกอบด้วย การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเกษตรกร เพื่อเก็บรวบรวมยางพาราที่หมดอายุในเดือนมีนาคม ออกไปอีก 3 ปี สร้างความเข้มแข็งกับชาวสวนยาง ในการจ่ายเงินให้เจ้าของสวน 11,400 ครัวเรือน และคนกรีดยาง พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยขยายระยะเวลาเงินกู้ และสนับสนุนเงินกู้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการยางพาราแห่งประเทศไทย 10,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายราคายางอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม 

ด้าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ขอให้ชาวสวนยางพาราเข้าใจว่าเป็นช่วงของราคาที่ตกต่ำตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะดำเนินทุกมาตรการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหา จึงขอความร่วมมือเกษตรกรอย่าเคลื่อนไหวชุมนุมกดดัน หรือขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรี ยังอนุมัติงบประมาณ 971 ล้านบาท จัดอบรมและจ้างนักศึกษา 70,000 คน ลงสำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้ 14 ล้านคน เพื่อจัดทำโครงการเพื่อผู้มีรายได้น้อย และให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพด้วย

Tag : ช่วยยางพารา ชาวสวนยางพารา