คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการเส้นทางธรรมชาติพบทิ้งร้าง ตอนที่ 3

วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

การตรวจสอบโครงการ "เส้นทางศึกษาธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS (Greater Mekong Subregion) จัดทำโดยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีพิเศษทำสัญญาจ้างเอกชน แบ่งเป็น 3 สัญญา รวมค่าก่อสร้างกว่า 33 ล้านบาท ใช้จ่ายจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

สัญญาที่ 1 เช่น งานก่อสร้างอาคารปลาบึก ค่าจ้าง 20 ล้านบาท สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างลานกิจกรรมและประติมากรรมปลาแม่น้ำโขง ค่าจ้าง 3,715,000 บาท ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 เสนอข่าวการตรวจสอบไปแล้ว
              
ส่วนสัญญาที่ 3 เป็นงานสะพาน คสล. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติฝั่งแม่น้ำโขง ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา โดยก่อสร้างสะพานกว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร และถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ค่าจ้าง 9,570,000 บาท เริ่ม 30 กรกฎาคม ปี 2557 แล้วเสร็จ 24 กรกฎาคม ปี 2558
              
งานก่อสร้างสัญญานี้ เสาไฟฟ้าประติมากรรมไม่ต้องอาศัยช่างฝีมือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะใช้เป็นแบบสำเร็จรูป

การขยายผลตรวจสอบโครงการนี้ของผู้ว่า สตง. พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 และคอลัมน์หมายเลข 7 โดยมีปลัดอำเภอเชียงของและตัวแทน บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์จำกัด เอกชนคู่สัญญาโครงการนี้ร่วมสังเกตการณ์และชี้แจงข้อมูลโดยพบหลักฐานชัดเจนว่า ทั้ง 3 สัญญา ก่อสร้างเพื่อให้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินกว่า 33 ล้านบาท แต่ไม่ได้หวังผลให้มีการใช้งาน เพราะไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จปี 2557 และปี 2558 เหตุใดไม่เปิดใช้ตามแผนงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ พังเสียหาย

การตรวจสอบหากมีความคืบหน้า เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ที่จัดทำโครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 จะนำมาเสนอทันที เพราะนี่คือ... “เงินของแผ่นดิน”

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7