คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าฯ ตอนที่ 1

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

เป็นแนวทางที่ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ใช้ขยายผลตรวจสอบ โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินในแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินใหญ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสะพานคอนกรีตกว้าง 6 เมตร เริ่ม 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2561 ค่าจ้าง 65.7 ล้านบาท

โครงการนี้ต้องการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน ให้ประชาชนใช้เป็นศูนย์รวมทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่พักผ่อนรวมทั้งใช้ออกกำลังกาย

การตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการนี้ ผู้ว่า สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 พร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 พบข้อสังเกตเกี่ยวกับขนาดและชนิดของหินที่ใช้ เรียงตลิ่งริมแม่น้ำกก 

รวมทั้งทรายซึ่งวางเป็นกองๆ อยู่บนพื้นลูกรังที่บดอัดแล้วเพื่อเตรียมปรับพื้นที่ก่อนเทคอนกรีตทำถนน

ขณะที่คนงานก่อสร้างยอมรับ ทรายดังกล่าวใช้ปรับพื้นด้านข้าง แต่น่าสังเกตว่า เหตุใดจึงขนทรายไปวางกองไว้ที่จุดดังกล่าว ทั้งที่ห่างกันไม่เกิน 5 เมตร มีกองทรายขนาดใหญ่รอให้นำไปใช้งาน

วันพรุ่งนี้ ติดตามการชี้แจงที่มาและวิธีดำเนินงาน โครงการพัฒนาเฉพาะเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน จากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง