หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 20:20 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.30 น. นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด มหาชน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวันนี้ มีพระเทพวราจารย์ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง "ปิยธรรมกถา" กล่าวถึง ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล คือ ความประพฤติดี มีความเห็นชอบ ตั้งอยู่ในธรรม มีสัจวาจา ทำงานโดยสุจริต ประชาชนย่อมเคารพรัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ นานัปการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และสร้างประโยชน์สุขของพสกนิกรแท้จริง ทรงปกครองโดยหลักทศพิธราชธรรม เกิดความสงบสุขร่มเย็น มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ อาทิ สถาบันกันตนาและนิสิตเก่าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 9, บริษัท ยูซีซี. อุตสาหกรรม จำกัด และกลุ่มบริษัทโฆษะ ขอนแก่น โดยพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และรับพระราชทานฉัน

เวลา 14.30 น. มีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย, สมาคมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย, สมาคมพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี คอซู้เจียง ต้นตระกูล ณ ระนอง โดยพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์ โดยมีบริษัท บ้านครีม จำกัด, บริษัท วังเด็กทอยส์แลนด์ จำกัด และบริษัทในเครือ, กลุ่มบริษัท อาปิโก จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา ซีอาร์เอ็ม คราวด์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ              

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ มีบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด, บริษัท ดีซีซี จำกัด, วัดธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ

นอกจากนี้ มีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ กันตั้งแต่เช้ามืด โดยเป็นประชาชนจากกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิ สระบุรี, สุราษฎร์ธานี และตราด ซึ่งทุกคนมีความจงรักภักดี และตั้งใจเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล และร่วมซื้อไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำเงินไปสร้างอาคารโรงพยาบาล และช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ ยังได้รับอาหาร พร้อมน้ำดื่มพระราชทาน ส่วนวิทยาลัยในวังหญิง ทำขนมกระเช้าสีดาไปแจกประชาชน ด้วย

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ กราบพระบรมศพ