สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขุดลอกคลอง เพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 20:21 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, กองร้อยรักษาความสงบที่ 9 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์, สำนักงานเขตดินแดง และประชาชนจิตอาสาในชุมชน ร่วมกันขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะ บริเวณคลองนาซอง ซอยประชาสงเคราะห์ 24 ระยะทางประมาณ 500 เมตร เพื่อเปิดทางระบายน้ำ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำฝนจากถนนประชาสงเคราะห์ ก่อนจะไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสัน

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยทหาร สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และจิตอาสา ขุดลอกคลอง เก็บวัชพืชและขยะที่อุดตันการระบายน้ำบริเวณคลองนางชี ระยะทางประมาณ 120 เมตร จากซอยศูนย์การค้าวรจักรถึงซอยแม้นศรี ซึ่งน้ำในคลองจะไหลลงสู่คลองมหานาค การขุดลอกคลองในวันนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเอ่อท่วมถนนรอบคลองทั้ง 2 แห่ง ในช่วงฝนตกเนื่องจากช่วยให้มวลน้ำระบายได้เร็วขึ้น

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยทหารมหาดเล็ก ขุดลอกคลอง ทหารขุดลอกคลอง