ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 16 มิ.ย. 2560

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

วันนี้ในตลาดอาหารสดทุกรายการยังขายปลีกในราคาเท่าเดิมกับเมื่อวานนี้ เช่น หมูเนื้อแดง, ไก่สดทั้งตัว, ปลาทูนึ่ง, กุ้งขาว

กรมการค้าภายใน ได้ตรึงราคาขายปลีกไข่เป็ดสด, ไข่ไก่สด และผักสดประกาศปรับเปลี่ยนราคาขายปลีก 2 รายการ ได้แก่ ผักคะน้า และถั่วฝักยาว ปรับลดลง ส่วนผักชนิดอื่นราคาขายปลีกเท่าเดิมกับเมื่อวานนี้

และผลไม้ตามฤดูกาล วันนี้ทุกรายการไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก เช่น เงาะโรงเรียน และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

หมูเนื้อแดง               กก.ละ                   120-125   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) ตัว ละ                     70-75   บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง) เข่งละ                     20-25   บาท
กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.) กก.ละ                   180-210   บาท

ไข่เป็ด                ฟองละ                    4.50-4.60  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                    3.10-3.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                    3.00-3.10  บาท

ผักคะน้า                 กก.ละ                    30-32   บาท
ถั่วฝักยาว                กก.ละ                    35-38   บาท
ผักกวางตุ้ง               กก.ละ                    22-25   บาท 
ผักชี                    ขีดละ                     14-15   บาท
พริกขี้หนู (จินดา)           ขีดละ                       5-6   บาท 

เงาะโรงเรียน               กก.ละ                    30-35  บาท     
ทุเรียนหมอนทอง              กก.ละ                   90-110  บาท
ลองกอง                    กก.ละ                    40-50  บาท 
มังคุด(ผิวมัน)                กก.ละ                    60-80  บาท
                                    
ที่มา : กรมการค้าภายใน