กรมประมงประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงเป็นปีแรก

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ว่า ปีนี้เป็นปีแรก ที่กรมประมงได้ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก เป็น 2 ช่วงเวลา โดยช่วงแรก ปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ส่วนช่วงที่ 2 เริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อน, สัตว์น้ำที่กำลังวางไข่หรือเลี้ยงวัยอ่อน มีโอกาสได้แพร่ขยายพันธุ์ให้มากขึ้น หากรายใดฝ่าฝืน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท - 30 ล้านบาท หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ผลวิจัยที่ทดลองให้ปิดอ่าวแบ่งเป็นช่วงเวลาและแบ่งพื้นที่เช่นนี้ ช่วยให้ปลาทูและทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ปิดพร้อมกันทั้งหมด