ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 20 มิ.ย. 2560

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                           กก.ละ         120-125   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)  ตัว ละ         70-75   บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)     เข่งละ          20-25   บาท
กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)         กก.ละ         180-210   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                   ฟองละ         4.50-4.60  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ         3.10-3.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ         3.00-3.10  บาท

ราคาผัก
ผักคะน้า                 กก.ละ          30-32          บาท
ถั่วฝักยาว                กก.ละ          35-38         บาท
มะนาว (เบอร์1-2)     ผลละ           2.50-3.00   บาท  
มะระจีน                  กก.ละ           16-20          บาท 
พริกขี้หนู (จินดา)      ขีดละ            5-6               บาท

ราคาผลไม้
กล้วยน้ำว้า                  หวีละ          25-30      บาท     
มะละกอพันธุ์แขกดำ    กก.ละ         30-35      บาท
ลองกอง                     กก.ละ          40-50      บาท 
มังคุด(ผิวมัน)             กก.ละ          60-80       บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน