รายงานพิเศษ : แนะเทศกิจ-ประชาชนสอดส่อง "ไปป์บอมบ์"

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 16:33 น.

Views

ทหาร ได้นำแนะวิธีการสังเกตระเบิดแสวงเครื่อง และไปป์บอมบ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในที่ต่างๆ ให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง ป้องกันอันตราย

ส่วนหนึ่งของระเบิดแสวงเครื่องที่ทำขึ้นเอง ที่บรรจุอยู่ในวัสดุหาง่ายใกล้ตัว เช่น หม้อ กระป๋องน้ำ ขวดน้ำ โดยเชื่อมต่อวงจรสารพัดรูปแบบให้ยากต่อการสังเกตเห็น รวมถึง "ไปป์บอมบ์" ระเบิดที่ทำจากท่อ PVC หลายขนาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด หรือ EOD ได้นำมาโชว์พร้อมแนะนำให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ พนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครและประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้รู้จักและรู้วิธีการสังเกตระเบิดเหล่านี้ เพื่อช่วยกันสอดส่อง ป้องกันอันตรายและอย่าเข้าใกล้

ระเบิดแสวงเครื่อง และไปป์บอมม์ที่นำมาโชว์ ได้รับความสนใจมาก เพราะเป็นระเบิดที่ทำขึ้นและบรรจุอยู่ในของใช้ใกล้ตัวได้แนบเนียนจนยากต่อการสังเกต ซึ่งหากไม่ได้มาเห็นในครั้งนี้จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่านี่คือ ระเบิด

เจ้าหน้าที่แนะประชาชน ถ้าพบเห็นวัตถุแปลกปลอมวางปะปนอยู่ในที่ที่ไม่เคยพบเห็นผ่านตามาก่อน หรือตั้งอยู่ วางอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ ให้เตือนตัวเองต้องระวัง ห้ามแตะต้องเด็ดขาด และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมแนะวิธีการสังเกตง่ายๆ สิ่งของที่ถูกดัดแปลงเป็นระเบิดจะไม่ถูกตั้งไว้เดี่ยวๆ ต้องมีภาชนะอื่นรองอยู่ด้วยกันเสมอ

ไม่ใช่แค่วัตถุแปลกปลอมเท่านั้น หากพบเห็นคนที่มีท่าทีพิรุธ ให้สังเกตท่าทาง หากไม่มั่นใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ช่วยๆ กันป้องกันเหตุร้าย สังคมจะได้อยู่อย่างสงบและสันติสุข