รายงานพิเศษ : เตรียมพร้อมเปิด "บ้านเขาดิน" เป็นด่านถาวร

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 16:33 น.

Views

ด่าน "บ้านเขาดิน" จะเป็นอีกประตูบานหนึ่ง ที่พร้อมรองรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) และเป็นการยกระดับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

การยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าด่าน "บ้านเขาดิน" บริเวณจังหวัดสระแก้ว กับจังหวัดพระตะบองของกัมพูชา เป็นด่านผ่านแดนถาวร ถือเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เตรียมพร้อมสำหรับรองรับการเป็นประตูสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ด้วยการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าทางการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่ตอนในของจังหวัด ด่านบ้านเขาดิน ยังเป็นช่องทางนำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย พร้อมตั้งเป้าเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกปีละ 850,000 คน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย

สอดคล้องกับการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน การมีจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ ทำให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน ความร่วมมือของไทยและกัมพูชา ซึ่งต่อจากนี้เหลือเพียงการปรับกำลังให้เหมาะเท่านั้น

นับจากนี้ บ้านเขาดิน รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเดือนตุลาคมนี้ จากจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านเขาดิน จะพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจุดผ่านแดนถาวร ลดความแออัดที่ด่านถาวรอรัญประเทศ ก่อให้เกิดเม็ดเงินจากการค้า การลงทุนทั้งของชาวไทย และชาวกัมพูชากว่า 60,000 ล้านบาท เป็นการเปิดประตูการค้าสู่อาเซียนอีก 1 ช่องทาง และนำไปสู่การลดความขัดแย้งด้านความมั่นคงในอนาคต