ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาชี้แจงรื้อพระตำหนักกว๊านพะเยา

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 16:33 น.

Views

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ชี้แจงหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าจังหวัดรื้อพระตำหนักกว๊านพะเยา ที่ตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจนไม่เหลือโครงสร้างเดิมว่า ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งการรื้อพระตำหนัก หรืออาคารประทับหลังที่ 1 ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงพระตำหนักกว๊านพะเยา
              
เนื่องจากพระตำหนักเดิมมีปลวกขึ้นกินโครงสร้างภายในจนฐานรากผุกร่อน ซึ่งจังหวัดเกรงว่าจะพังทลายและเกิดอันตราย จึงได้สั่งปิดการเข้าชมตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจังหวัดจะปรับปรุงมาแล้วหลายครั้งแต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณ
              
กระทั่งปีนี้มีงบประมาณอุดหนุนกลุ่มจังหวัดประมาณ 11 ล้านบาท จึงนำมาปรับปรุงพระตำหนักฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยการปรับปรุงยึดโครงสร้างเดิมเป็นหลัก ขณะที่ของใช้ส่วนพระองค์และของตกแต่งก็มีการบันทึกภาพตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้แล้ว เมื่อปรับปรุงเสร็จก็จะตั้งจุดเดิม