สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกันขุดลอกคลองต่างๆ

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 20:55 น.

Views

โดยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จำนวน 150 นาย ร่วมกับข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าว และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำการขุดลอกและกำจัดผักตบชวา วัชพืช ซึ่งขึ้นอยู่หนาแน่น รวมทั้งสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนในบริเวณคลองเสือน้อย ซอยประดิษฐ์มนูญธรรม 25 เขตลาดพร้าว และคลองลาดพร้าว-ปากคลองบางซื่อ ชุมชนลาดพร้าว 45 เขตห้วยขวาง ซึ่งมีทั้งขยะและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งผักตบชวา เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุให้คลองตื้นเขิน การระบายน้ำไม่สะดวก ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นคลอง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อฝนตกหนัก การขุดลอกคลองครั้งนี้จะช่วยเร่งระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ในกรณีเกิดฝนตกหนัก

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขุดลอกคลอง ทหารขุดลอกคลอง ทหารมหาดเล็ก