นายกฯ ปลื้มคนไทยเป็นผู้พิพากษาระหว่างประเทศคนแรกในอาเซียน

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

นายกรัฐมนตรี ปลื้มต่างชาติเลือกคนไทย เป็นผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ คนแรกในอาเซียน และ โอเชียเนีย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. แสดงความยินดีกับ นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ระหว่างปี 2560-2569 เป็นครั้งแรก ที่ไทยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในกลไกตุลาการของสหประชาชาติ  และ เป็นคนแรกจากภูมิภาคอาเซียนและโอเชียเนีย

ซึ่งมีอำนาจตัดสินข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 เช่น ทะเลอาณาเขต ช่องแคบในการเดินเรือระหว่างประเทศ เขตเศรษฐกิจจำเพาะ สิทธิของรัฐไร้ฝั่งทะเล การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อม การวิจัยทางทะเล การระงับข้อพิพาท

นอกจากนี้ที่ประชุมประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO สมัยที่ 106 ที่สวิตเซอร์แลนด์ ยังให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก ประจำคณะกรรมการบริหารสูงสุด มีหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และยังจะมีบทบาทนำในอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนตามกรอบของ ILO ซึ่งจะเริ่มปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การได้รับโอกาสครั้งนี้ ทำให้เห็นว่านานาชาติให้การยอมรับประเทศไทย จึงอยากให้คนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในสังคม เพื่อให้ไทยมีโอกาสที่ดีมากขึ้น ก่อนหน้านี้ ไทยถูกยกให้เป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำปี 2017 ติดต่อกัน 2 ปี จากการสำรวจของ U.S.News สหรัฐอเมริกา และติดหนึ่งในสิบการท่องเที่ยว การเจริญเติบโตในภาพรวม และวัฒนธรรม เป็นต้น

Tag : คนไทยเป็นผู้พิพากษาระหว่างประเทศ ผู้พิพากษาระหว่างประเทศ คนไทยเป็นผู้พิพากษา นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี