สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการแสดงดนตรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นประจำทุกวัน ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ ณอาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า เวลา 10.00-16.00 น. และที่พระลานพระราชวังดุสิต เวลา 17.00-20.00 น. ทั้งนี้ ยังได้จัดเตรียมเครื่องสักการะเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่มากราบถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น.

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด "ดวงใจราษฎร์ปราชญ์แห่งน้ำ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยค่ำวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน เป็นการแสดงดนตรีของ"วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์" ภายใต้แนวคิด "กล่อมขวัญคืนนาคร" มีศิลปินรับเชิญ อาทิ มาริษา อมาตยกุล, ไชยา มิตรชัย และโฉมฉาย อรุณฉาน สำหรับ การแสดงดนตรีพระราชทานจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดนตรีพระราชทาน จิตอาสาดอกไม้จันทน์