สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

ที่วัดน้ำขาวยะกา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพ สิบตำรวจโท สรายุทธ ขวัญไขว ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอแว้ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาหลวงหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิต นราธิวาส ตำรวจที่เสียชีวิตภาคใต้ พวงมาลาพระราชทาน