สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางระบายน้ำ เตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

วันนี้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ข้าราชบริพาร, หน่วยราชการในพระองค์,กำลังพลจากหน่วยทหาร และหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา วัชพืชซึ่งขึ้นอยู่หนาแน่น รวมถึงสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน บริเวณคลองทุ่ง เขตจตุจักร เป็นระยะทาง 550 เมตรรวมทั้งที่บริเวณหน้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ไปจนถึงหมู่บ้านนีโอ ซิตี้ รวมระยะทาง 500 เมตร เพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่หากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง และรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ  เพื่อช่วยป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมขัง

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยทหารมหาดเล็กขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช