พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 มิถุนายน 2560

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

 อุณหภูมิโลก :พยากรณ์อากาศวันนี้18 มิถุนายน  2560


กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

โดย ศิริกุล อัตถปัญญาพล

Tag : อุณหภูมิโลก :พยากรณ์อากาศวันนี้18 มิถุนายน 2560 ฝนตก ศิริกุล อัตถปัญญาพล อุณหภูมิโลก