กรมควบคุมมลพิษห่วงขยะอันตรายในกทม.ปะปนสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน คอนโดมิเนียม  และผู้นำชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หารือถึงมาตรการการกำจัดขยะอันตราย ที่เกิดขึ้นภายในบ้านและชุมชน เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ที่หากกำจัดไม่ถูกวิธีจะเป็นอันตรายต่อคน และสิ่งแวดล้อม ในทางตรงและทางอ้อม จึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน อำนวยความสะดวกประชาชน กำหนดจุดทิ้งที่เหมาะสม เพียงพอ และเข้าถึงได้ง่าย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร ที่มีมากถึงวันละ 10,000 ตัน มีขยะอันตราย ในบ้านเรือนเฉลี่ยวันละ 30 ตัน แต่การจัดเก็บ มากำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการได้เพียง 2-3 ตันต่อวันเท่านั้น ที่เหลือปะปนตามบ่อขยะ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Tag : ขยะอันตรายกทม.ปะปน