รายงานพิเศษ : คืนผู้ป่วยทางจิตสู่สังคม

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เวลา 22:39 น.

Views

เป็นเสียงหนึ่งในผู้ป่วยทางจิต ที่อาศัยอยู่ในชุมชนป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี และชุมชนยอมรับ โดยให้โอกาสทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดของวัดอย่างมีความสุข หน้าที่หลักทั้งกวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้ นำขยะไปทิ้ง แม้การสื่อสารอาจไม่ชัดเจนเหมือนคนปกติ แต่คนในชุมชนก็เปิดใจยอมรับ ทำให้ทุกวันนี้ผู้ป่วยรายดังกล่าวมีรายได้ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายดังกล่าว มีอาการหวาดระแวง ประสาทหลอนจนมีอาการชัก และเป็นลมบ่อยครั้ง กระทั่งมีชมรมอุ่นใจเข้ามา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาถูกต้องจนเข้าสังคมได้ ชมรมอุ่นใจ เป็นชมรมที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม.ตำบลแม่ปูคา ร่วมกันก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลและให้คำแนะนำผู้ป่วยทางจิต ควบคู่กับการรักษาของโรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายหวังคืนผู้ป่วยทางจิตสู่สังคม เพื่อไม่ให้เป็นภาระของครอบครัว ด้านอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วย เผยขณะนี้เร่งส่งเสริมให้ อสม.ทั่วประเทศ มีบทบาทดูแลเอาใส่ใจผู้ป่วยต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีกฎหมายให้บริษัทห้างร้านต่างๆ รับพนักงานที่เคยเป็นผู้ป่วยทางจิต แต่รักษาจนหายปกติเข้าทำงานได้แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะได้ผลอย่างยั่งยืน คนในสังคมควรให้การยอมรับผู้ป่วยที่รักษาจนหายเป็นปกติ ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม