โรคมือเท้าปาก ระบาดในโรงเรียนเด็กเล็กชายแดน

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 10:40 น.

Views

โรงเรียนอนุบาล บ้านหนองสนม สังกัดเทศบาลตำบลบัวงาม  อำเภอเดชอุดม ได้สั่งหยุดโรงเรียนมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน โดยกำหนดเปิดทำการในวันที่  20 มิถุนายน หลังพบว่ามีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก  ระบาดและแพร่ขยายอย่างรวดเร็วถึง 7 คน

หลังจากสั่งปิดโรงเรียนครูได้ช่วยกันทำความสะอาดเช็ดล้างห้องเรียน รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยการระบาดของโรคมือเท้าปาก ได้เริ่มต้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวงาม และสั่งปิดโรงเรียน 1 สัปดาห์ จนสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติและได้เริ่มระบาดเข้าโรงเรียนเทศบาลบัวงาม 

นอกจากนี้ ยังพบว่าอีกหลายโรงเรียนในอำเภอชายแดน เช่นนาจะหลวย และน้ำยืน ได้มีการเกิดโรคนี้เช่นกัน ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่จะพาลูกไปหาหมอตามคลีนิค ในขณะที่โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลได้สอบถามข้อมูลโรค แต่ยังไม่มีการรายงานหรือออกสอบสวนโรคแต่อย่างใด
  
สำหรับโรคดังกล่าวจะเกิดกับเด็กเล็กเป็นส่วนมาก จากการเล่นของเล่น หรือใช้ของร่วมกัน  โดยลิ้นและปากจะมีตุ่มแดง  มือ เท้า จะมีตุ่มแดง เจ็บมีอาการไข้ตัวร้อน เด็กที่มีอาการรุนแรงปากจะเปื่อยกินข้าวไม่ได้ หมดแรง

Tag : ทีมข่าว7สีออนไลน์ โรคมือเท้าปาก โรคระบาด อุบลราชธานี