เจ้าอาวาสเปิดหลักฐานแฉ! สำนักพุทธศาสนา อ้างสร้างโบสถ์ 2 ล้านบาท

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 01:29 น.

Views

พระอธิการ ทวี ธัมมทินโน เจ้าอาวาส วัดเล็บกระรอก นำเอกสารของสำนักพระพุทธศาสนา เลขที่ ชพ. 0034/0518 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เรื่องจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด 6,000,000 บาท ให้กับวัด 5 แห่ง ในอำเภอสวี และสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสวี ในนามวัดเล็บกระรอก ที่มีเงินโอนเข้า 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และโอนออกไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ในการโอนเงินออกได้มีพระปกครองมาบอกให้โอนเงินออกไป และไม่ทราบว่าโอนไปให้ใคร หลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่มาถ่ายภาพโบสถ์ เพื่อยืนยันว่ามีการสร้างโบสถ์จริง แต่ขอยืนยันเงินที่นำมาสร้างโบสถ์มาจากการบริจาคของญาติโยมทั้งหมด

Tag : สำนักพุทธฯ อ้างสร้างโบสถ์