ตรวจสอบที่ดิน รอส. พบบุกรุกใหม่ที่เขาค้อเพิ่ม 326 แปลง ร่วม 1,937 ไร่

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 01:29 น.

Views

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอคืนพื้นที่บนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปมีการตรวจสอบพื้นที่ที่ดิน รอส. ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 4,156 แปลง เนื้อที่ 30,399 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.12 ของพื้นที่ทั้งหมด และพบมีการบุกรุกใหม่อีก 326 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ 1,937 ไร่ ที่เตรียมเข้าไปดำเนินการ นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังหารือถึงกรณีที่ปิดประกาศให้ผู้ครอบครองที่ดิน 27 ราย ไปแสดงตนพร้อมนำหลักฐานครอบครองไปแสดง ในจำนวนมี 13 ราย ยังเพิกเฉย ที่ประชุมให้ปิดประกาศเตือนอีก 15 วัน และให้โอกาสแจ้งเตือนครั้งที่ 3 อีก 15 วัน หากยังไม่มาแสดงตนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยทันที

Tag : บุกรุกที่เขาค้อ