ฝึกร่วมตำรวจน้ำไทย - มาเลเซีย - เวียดนาม จ. ชลบุรี

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 01:29 น.

Views

ตำรวจน้ำกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมฝึกเข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในเรือ กลางทะเล กับกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำจากประเทศมาเลเซีย และหน่วยยามฝั่งประเทศเวียดนาม โดยมีครูฝึกจากประเทศสหรัฐอเมริกามาให้การอบรม ในการอบรมเน้นการตรวจค้นบนเรือกลางทะเลและดำเนินการจับกุมเรือต้องสงสัย เน้นการฝึกยุทธวิธีร่วมกันเพื่อความเข้าใจและให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความร่วมมือกัน และรองรับ AEC ในอนาคต