กิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถ ที่นอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังได้พระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่า มีความหมายลึกซึ้ง และเปี่ยมด้วยสุนทรียภาพ เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทย โดยค่ำวานนี้ เป็นการแสดงดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "กล่อมขวัญคืนนาคร" มีศิลปินรับเชิญ อาทิ มาริษา อมาตยกุล, ไชยา มิตรชัย, นนทิยา จิวบางป่า และโฉมฉาย อรุณฉาน ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. เริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 โดยมีวงดนตรีต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาบรรเลงดนตรี นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประจำทุกวัน ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า เวลา 10.00-16.00 น. และที่พระลานพระราชวังดุสิต เวลา 17.00-20.00 น.