ประกาศ สัปดาห์หน้ากรมเจ้าท่าลดค่าโดยสารเรือ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนนี้

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

โดยตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนนี้ ค่าโดยสารเรือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะปรับลดลงตั้งแต่ 50 สตางค์ ไปจนถึง 1 บาท เนื่องจากกรมเจ้าท่า พิจารณาเห็นควรให้อัตราค่าโดยสารเรือ สอดคล้องกับราคาน้ำมันดีเซลที่เปลี่ยนแปลงระหว่างลิตรละประมาณ  25 บาท เหลือลิตรละ 21 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน อัตราค่าโดยสารใหม่ สำหรับเรือด่วนเจ้าพระยา ประเภทเรือประจำทาง จะเริ่มต้นไม่เกิน 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 12 บาทต่อคน คิดตามระยะทาง สำหรับเรือด่วนพิเศษธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 บาทต่อคน เรือด่วนพิเศษธงเหลือง ค่าโดยสารไม่เกิน 19 บาทต่อคน เรือด่วนพิเศษธงเขียว ค่าโดยสารตั้งแต่ 12 บาท ไม่เกิน 31 บาทต่อคน คิดตามระยะทาง ส่วนเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ค่าโดยสารตั้งแต่ 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 18 บาทต่อคน ตามระยะทาง ส่วนอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากแบ่งตามประเภทเรือ เริ่มตั้งแต่ไม่เกิน 3 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 5.50 บาท ต่อคน

Tag : ลดค่าโดยสารเรือ