ขายทอดตลาดรถลัมบอร์กินี "เบนซ์ เรซซิ่ง"

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เปิดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด แบ่งเป็นทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ 80 รายการ, รถยนต์ 36 คัน และรถจักรยานยนต์ 13 คัน รวม 129 รายการ  ราคาประเมินกว่า 58 ล้านบาท
              
ทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่นำมาขายทอดตลาดครั้งนี้    เป็นของเครือข่าย นายไซซะนะ แก้วพิมพา  คือ รถลัมบอร์กินีมูลค่า 24 ล้านบาท ของ นายอัครกิตต์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ  "เบนซ์ เรซซิ่ง"    เปิดประมูลเริ่มต้นที่ 11 ล้านบาท โดยลดราคามาจากการขายทอดตลาดครั้งก่อน  ที่เปิดประมูลราคา 12 ล้านบาท  แต่ก็ไม่มีผู้ประมูล  อีกรายการ คือ รถบิ๊กไบค์ที่ลดราคาจากครั้งก่อนที่เปิดประมูล 1,000,000 บาท เหลือราคาประมูลเริ่มต้นที่ 900,000 บาท  ซึ่งก็ไม่มีผู้เสนอราคาประมูล  เช่นเดียวกับรถลัมบอร์กินีราคา 20 ล้านบาท  ของ นายเทิดศักดิ์ เกตุพรม เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ ก็ไม่มีผู้สู้ราคาเช่นกัน 
             
ด้านนายศิรินทร์ยา  กล่าวว่า รถลัมบอร์กินีของเบนซ์ เป็นรถที่เช่าซื้อจากบริษัทไฟแนนซ์  ทาง ป.ป.ส. จะต้องหารือกับทางบริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของก่อนว่าจะสามารถลดราคาได้อีกเท่าใด   อีกทั้งนายเบนซ์ ก็ยังถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินอยู่  หากศาลตัดสินว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี    ก็ต้องคืนเป็นเงินให้กับผู้ต้องหา  จึงจำเป็นต้องรักษาราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม