พม.ดึงผู้นำชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนริมคลอง

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

หลังจากที่มีการรื้อย้ายบ้านเรือน รุกล้ำริมคลองลาดพร้าว คลองบางซื่อ และคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนบุกรุกริมคลอง และการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญผู้นำชุมชนแต่ละแห่ง มาอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อไปเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง ในด้านความมั่นคง ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่มีกฎกติการ่วมกัน ช่วยดูแลบำบัดน้ำเสีย ขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งหากผู้นำและชุมชนเข้มแข็ง เชื่อว่าการพัฒนาชุมชนริมคลองตามนโยบายของรัฐบาล จะประสบความสำเร็จตามไปด้วย สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. รับผิดชอบจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาชุมชนริมคลองทั้ง 3 แห่ง รวม 81 ชุมชน 11,004 ครัวเรือน มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 65,000 คน ที่จะมีที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างถูกกฎหมายและไม่บุกรุกสร้างที่อยู่อาศัยริมคลอง

Tag : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนริมคลอง