เร่งสร้าง เทียนพรรษา ปริศนาธรรม ร.10

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 14:50 น.

Views

ชาวชุมชนวัดผาสุกการาม อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เร่งสร้าง “พญาเทียน” เทียนพรรษาขนาดใหญ่ มีความยาวของส่วนประกอบต้นเทียนทั้งหมดกว่า30 เมตร กว้างกว่า 5 เมตร องค์ประกอบต้นเทียนเป็นพุทธประวัติ 3 ตอน คือประสูติ,ตรัสรู้ และปรินิพพาน

พระใบฎีกาบุญสัว  ญาณะวโร เจ้าอาวาสวัดผาสุกการาม เปิดเผยว่า  ปีนี้ทางวัดได้ออกแบบต้นเทียน โดยนำรูป พระนางศิริมหามายา ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ นำหน้าต้นเทียน ซึ่งเป็นครั้งแรกของการนำรูปนี้มาเป็นส่วนประกอบของต้นเทียนพรรษา
และเนื่องในวโรกาสเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เป็นเดือนประสูติของสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 ปริศนาธรรมของเทียนพรรษาในปีนี้  จึงหมายถึงการเสด็จขึ้นครองราชย์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10