สนข.แจงย้ายสถานีขนส่งหมอชิตกลับที่เก่า

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 20:35 น.

Views

สนข.ชี้แจงการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต กลับมายังพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิตเดิม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมต่อการเดินทางได้สะดวก โดยวางแผนพัฒนาพื้นที่และแผนรับปัญหาการจราจรไว้แล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ชี้แจงกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายย้ายสถานีขนส่งหมอชิต กลับมายังพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิตเดิม ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบีทีเอส หลังหลายฝ่ายแสดงความกังวลเรื่องปัญหาการจราจรติดขัด และความไม่ชัดเจนในนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง โดยยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้เตรียมการ และวางแผนพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิตแล้ว

โดยกรมธนารักษ์ได้ศึกษารูปแบบ และการลงทุนพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิตเดิมเรียบร้อยแล้ว กำหนดพื้นที่ภายในอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ 1.1 แสนตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานีรถโดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนพื้นที่ศูนย์พหลโยธินฯ สนข.ได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ภายในไว้อย่างชัดเจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้วางแผนดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้วางแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการระบบขนส่งได้สะดวก เชื่อมต่อการเดินทางได้หลายระบบการขนส่ง และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมือง มีการวางแผนเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน และรถเมล์ของ ขสมก.กับพื้นที่สถานีขนส่ง เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ให้บริการ พื้นที่ใช้งาน และวางแผนรองรับปริมาณผู้โดยสารในอนาคตด้วย

Tag : ย้ายสถานีขนส่งหมอชิตกลับที่เก่า ย้ายสถานีขนส่งหมอชิต ขนส่งหมอชิต