ก.คมนาคม แจง ม.44 โครงการรถไฟไทย-จีน

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 20:36 น.

Views

กระทรวงคมนาคม ยืนยันวิศวกรและสถาปนิกจีน ที่เข้ามาทำงานในโครงการรถไฟความเร็วสูง ได้รับการยกเว้นในเรื่องการขอใบอนุญาต แต่ยังต้องรับผิดชอบ หายเกิดความเสียหายต่อโครงการขึ้น

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม รองโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับประกาศคำสั่ง คสช.ใช้มาตรา 44 เพื่อเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กรุงเทพ-นครราชสีมา โดยยืนยันว่าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลวิศวกรและสถาปนิกของจีนได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายวิศวกรและสถาปนิกไทย ในเรื่องการขอรับใบอนุญาต ไม่เกี่ยวกับสิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายหลัง ในกรณีที่เกิดความเสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาให้รับผิดชอบทางแพ่งได้ รวมทั้ง National Development and Reform Commission ในนามรัฐบาลจีน ยังต้องรับผิดชอบในฐานะที่มอบหมายรัฐวิสาหกิจจีนมาเป็นคู่สัญญากับไทยด้วย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน

การยกเว้นกฎหมายดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของจีน เฉพาะในงานส่วนของการออกแบบ ควบคุมงาน และระบบรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน โดยวิศวกรและสถาปนิกจีนที่เข้ามาปฏิบัติงานในไทย ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ของไทย

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ยังคงต้องให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางระบบข้อตกลงคุณธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี และสัญญาของโครงการ ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก่อนการลงนามในสัญญาต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างขั้นตอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนส่ง สนช. พิจารณาตามรัฐธรรมนูญต่อไป

Tag : กระทรวงคมนาคม โครงการรถไฟไทยจีน รถไฟไทยจีน